שנים לטנסור המטרי 100 Years of Metric Tensor

 לפני מאה שנים ב-2012 איינשטיין לראשונה אימץ את הטנסור המטרי. באחד ממאמריו איינשטיין סיפר לקורא שלו:”הדרך שבה אני עצמי עברתי, הייתה עקיפה ופתלתלה למדי, כי אחרת אינני יכול לקוות שהוא יתעניין יותר מידי בתוצאה של סוף המסע”, תורת היחסות הכללית. למטה מובאת רשימה של ספרים ומאמרים שנכתבו על ידי חוקרים מהעולם על דרכו של איינשטיין לתורת היחסות הכללית והפילוסופיה של היחסות הכללית.

A hundred years ago, in 1912, Einstein adopted the metric tensor. In one of his later papers Einstein told his reader about “the road that I have myself travelled, rather an indirect and bumpy road, because otherwise I cannot hope that he will take much interest in the result at the end of the journey”: the General theory of Relativity

Relatively speaking

The following  list of books and papers discussing Einstein’s Pathway to General Relativity and Philosophy of General Relativity covers the period 1912-1916, and beyond

Corry, Leo, Renn, Jürgen and John Stachel, “Belated Decision in the Hilbert-Einstein Priority Dispute”, 1997, in Stachel 2002, pp. 339-346

Corry, Leo, Renn, Jürgen and John Stachel, “Response to F. Winterberg ‘On Belated Decision in the Hilbert-Einstein Priority Dispute'”, 2004, Z. Naturforsen 59a, pp. 715-719

Earman, John, Janis, Allen, I., Massey, Gerald. I., and Rescher, Nicholas, Philosophical Problems of the Inertial and External Worlds, Essays of the philosophy of Adolf Grünbaum, 1993, University of Pittbsbutgh/ Universitätswerlag Konstanz

Earman, John, Janssen, Michel, Norton, John (ed), The Attraction of Gravitation, New Studies in the History of General Relativity, Einstein Studies Vol 5, 1993, Boston: Birkhäuser

Earman, John and Janssen, Michel, “Einstein’s Explanation of the Motion of Mercury’s Perihelion”, in Earman, Janssen, and Norton, John, 1993, pp. 129-172

Goener, Hubert, Renn Jürgen, Ritter, Jim, Sauer, Tilman (ed), The Expanding Worlds of General Relativity, 1999, Boston: Brikhäser

Howard, Don, “Point Coincidences and Pointer Coincidences: Einstein on Invariant Structure in Spacetime Theories”, in Goener et al, 1999, pp. 463-500

Howard, Don and Norton, John, “Out of the Labyrinth? Einstein, Hertz, and the Göttingen Answer to the Hole Argument”, in Earman, Janssen, Norton (ed), 1993, pp. 30-61

Howard, Don and Stachel, John (eds.), Einstein and the History of General Relativity: Einstein Studies, Volume 1, 1989, New York: Birkhauser

Janssen, Michel, “The Einstein-De Sitter Debate and its Aftermath”, lecture, pp. 1-8, based on “The Einstein-De Sitter-Weyl-Klein Debate” in CPAE, Vol. 8, 1998, pp. 351-357

Janssen, Michel, “Rotation as the Nemesis of Einstein’s Entwurf Theory”, in Goener, Renn, Ritter and Sauer (ed), 1999, pp. 127-157

Janssen, Michel, “The Einstein-Besso Manuscript: A Glimpse Behind the Certain of a Wizard”, Freshman Colloquium: “Introduction to the Arts and Sciences”, Fall 2002

Janssen, Michel, “Of Pots and Holes: Einstein’s Bumpy Road to General Relativity”, in Renn, 2005, pp-58-85; reprinted as “Einstein’s First Systematic Exposition of General Relativity”, pp, 1-39

Janssen Michel and Renn, Jürgen, “Untying the Knot: How Einstein Found His Way Back to Field Equations Discarded in the Zurich Notebook”, in Renn et all, Vol. 1, 2007, pp. 839-925

Janssen, Michel, “What did Einstein know and When did he Know It?” in Renn et all, Vol. 2, 2007, pp. 786-837

Janssen, Michel, “‘No Success Like Failure’: Einstein’s Quest for General Relativity”, The Cambridge Companion to Einstein, 2009

Alfred Eisenstaedt, Einstein Life Magazine

Norton, John, “How Einstein Found His Field Equations: 1912-1915”, Historical Studies in the Physical Sciences 14, 1984, pp. 253-315. Reprinted in Howard, Don and Stachel, John (eds.), 1989, pp 101-159

Norton, John, “General Covariance and the Foundations of General Relativity: Eight Decades of Dispute,” Reports on Progress in Physics 56, 1993, pp.791-858

Norton, John, “Einstein and Nordström: Some Lesser-Known Thought Experiments in Gravitation”, Archive for History of Exact Sciences 45, 1993, pp.17-94

Norton, John, “Nature in the Realization of the Simplest Conceivable Mathematical Ideas: Einstein and the Canon of Mathematical Simplicity”, Studies in the History and Philosophy of Modern Physics 31, 2000, pp.135-170

Norton, John, “Einstein, Nordström and the early Demise of Lorentz-covariant, Scalar Theories of Gravitation,” in Renn et all, Vol. 3, 2007, pp. 413-487

Renn, Jürgen and Tilman Sauer, “Heuristics and mathematical Representation in Einstein Search for a Gravitational Field Equation”, Preprint 62, Max Planck Institute for the History of Science, 1997

Renn, Jürgen, (ed.) Einstein’s Annalen Papers. The Complete Collection 1901-1922, 2005, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co

Renn, Jürgen, “The Summit Almost Scaled: Max Abraham as a Pioneer of a Relativistic Theory of Gravitation”, in Renn et all, Vol.3, 2007, pp. 305-330

Renn, Jürgen, Norton, John, Janssen, Michel and Stachel John, ed., The Genesis of General Relativity. 4 Vols., 2007, New York, Berlin: Springer

Renn, Jürgen and Stachel, John, “Hilbert’s Foundation of Physics: From a Theory of Everything to a Constituent of General Relativity”, in Renn et all, Vol. 4, 2007, pp. 857-974

Time Magazine Photo

Stachel, John, “The Genesis of General Relativity”, Physics 100, 1979, pp. 428-442; reprinted in Stachel, 2002, pp. 233-244

Stachel, John, “The Rigidity Rotating Disk as the ‘Missing Link’ in the History of General Relativity”, General Relativity and Gravitation one Hundred Years After the Birth of Albert Einstein, Vol. 1, 1980, pp. 1-15; reprinted in Stachel, 2002, pp. 245-260

Stachel, John, “‘Subtle is the Lord'”… The Science and Life of Albert Einstein” by Abraham Pais”, Science 218, 1982, pp. 989-990; reprinted in Stachel, 2002, pp. 551-554

Stachel, John, “Albert Einstein: The Man beyond the Myth”, Bostonia Magazine 56, 1982, pp. 8–17; reprinted in Stachel, 2002, pp. 3-12

Stachel, John, “Einstein and the ‘Research Passion'”, Talk given at the Annual Meeting of the American Associates for the Advancement of Science in Detroit, May 1983; reprinted in Stachel, 2002, pp. 87-94

Stachel, John, “The Generally Covariant Form of Maxwell’s Equations”, in J.C. Maxwell, the Sesquicentennial Symposium, M.S. Berger (ed), 1984, Elsevier: Amsterdam, pp. 23-37.

Stachel, John, “What a Physicist Can Learn From the Discovery of General Relativity”, Proceedings of the Fourth Marcel Grossmann Meeting on General relativity, ed. R. Ruffini, Elsevier: Amsterdam, 1986, pp.1857-1862

Stachel, John, “How Einstein Discovered General Relativity: A Historical Tale With Some Contemporary Morals”, in MacCallum, M.A.H., General Relativity and Gravitation Proceedings of the 11th International Conference on General Relativity and Gravitation, 1987, pp. 200-209, reprinted in Satchel, 2002, pp. 293-300

Stachel, John, “Einstein’s Search for General Covariance 1912-1915”, in Howard, Don and Stachel John (eds), 1989, pp. 63-100; reprinted in Stachel, 2002, pp. 301-338

Stachel, John, “Albert Einstein (1897-1955), The Blackwell Companion to Jewish Culture, ed Glenda Abramson, Oxford: Blackwell, pp. 198-199; reprinted in Stachel, 2002, pp. 19-20

Stachel, John, “the Meaning of General Covariance. The Hole Story”, in Earman, John, Janis, Allen, et all, 1993, pp. 129-160.

Stachel, John, “The Other Einstein: Einstein Contra Field Theory”, Science in Context 6, 1993, pp. 275-290; reprinted in Stachel, 2002, pp. 141-154

Stachel, John, “Changes in the Concept of Space and Time Brought About by Relativity”, Artifacts, Representations and Social Practice: Essays for Marx Wartofsky, eds Carol Gould and Robert S. Cohen., Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic, pp. 141-162

Stachel, John, “History of relativity,” in Brown, Laurie M., Pais, Abraham, and Sir Pippard, Brian (eds.), Twentieth century physics, 1995, New York: American Institute of Physics Press, pp. 249-356

Stachel, John, “Albert Einstein: A Biography by Albert Fölsing”, Review of Albrecht Fölsing, Albert Einstein: A Biography, in Physics Today, January, 1998; reprinted in Stachel, 2002, pp. 555-556

Stachel, John, “New Light on the Einstein-Hilbert Priority Question”, Journal of Astrophysics 20, 1999, pp. 90-91; reprinted in Stachel, 2002, pp. 353-364

Stachel, John, “Einstein and Infeld: Seen through Their Correspondence”, Acta Physica Polonica B 30, 1999, pp. 2879–2904; reprinted in Stachel, 2002, pp. 477–497

Stachel, John, “The First-two Acts”, in Renn et all, 2007, Vol. 1, pp. 81-112; appeared first in Stachel, 2002, pp. 261-292

Stachel, John, Einstein from ‘B’ to ‘Z’, 2002, Washington D.C.: Birkhauser

Stachel, John, “Albert Einstein”, The 2005 Mastermind Lecture, Proceedings of the British Academy 151, 2007, pp.423-458

Stachel, John, “Where is Creativity? The example of Albert Einstein”, Invited Lecture at the Congresso International de Filosophia, Pessoa & Sociadade (Person and Society), Braga, 17-19 November 2005, to appear in 2012

Stachel, John, “Einstein and Hilbert”, invited lecture in March 21, 2005 Session: Einstein and Friends, American Physical Society, Los Angeles; and response to Questions from FAZ on Hilbert and Einstein

Stachel, John, “Einstein’s Intuition and the Post-Newtonian Approximation”, World Scientific, 2006, pp. 1-15

Stachel, John, “The Story of Newstein: Or is Gravity Just Another Pretty Force?”, in Renn, et all, Vol. 4, 2007, pp. 1041-1078

Stachel, John, “A world Without Time: the Forgotten Legacy of Gödel and Einstein”, Notices of the American Mathematical Society 54, 2007, pp. 861-868/1-8

Stachel, John, “Albert Einstein”, The New Dictionary of Scientific Biography, Vol. 2, Gale 2008, pp. 363-373

Stachel, John, “The Hole Argument”, Living Reviews in Relativity, June 25, 2010, to appear in 2012

Stachel, John, “The Rise and Fall of Einstein’s Hole Argument”, pp. 1-15 to appear in 2012

Stachel, John, “The Scientific Side of the Einstein-Besso Relationship”, to appear in 2012

Torretti, Roberto, Relativity and Geometry, 1983/1996, Ney-York: Dover

Prime Minister of Israel Ben Gurion visits Albert Einstein in Princeton. Here