אלברט איינשטיין – דרכו ליחסות Albert Einstein – pathway to theory of relativity

My Einstein and Relativity Papers – Gali Weinstein

Einstein’s Pathway to the Special Theory of Relativity

Einstein’s Pathway to the General Theory of Relativity

The papers describe the genesis and history of special relativity and the discovery and history of general relativity – Einstein chases a light beam, the magnet and conductor thought experiment, Michelson-Morley experiment, emission theory, ether superfluous, Fizeau water-tube experiment, the principle of relativity and the principle of the constancy of the velocity of light (light postulate), The Step, Besso-Einstein meeting, Relativity 1905 paper. 1907 equivalence principle, lift experiments, Galileo principle, coordinate-dependant theory of relativity, Zurich Notebook, Einstein-Grossmann theory (Entwurf theory), deflection of light near the sun, Einstein’s struggles with Entwurf theory, hole argument, 1915 General Theory of Relativity: Hilbert – Einstein, precession or advance of Perihelion of Mercury, how Einstein found the generally covariant field equations, and Einstein’s 1916 general theory of relativity – Mach’s principle, rotating disk thought experiment, and point coincidence argument. These papers do not discuss the affine connection. For a discussion of the affine connection please consult Prof. John Stachel’s works

Philosophyof physics andof Special Relativity – papers discussing philosophical questions about space and time and interpretations of Special Relativity. A rigid body does not exist in the special theory of relativity, distant simultaneity defined with respect to a given frame of reference without reference to synchronized clocks, Einstein synchronization, challenges on Einstein’s connection of synchronization and Lorentz contraction, a theory of relativity without light – Ignatowski, Einstein’s composition of relative velocities – addition theorem for relative velocities, and space of relative velocities, Max Born and rigid body problem, Paul Ehrenfest’s paradox, relativity of simultaneity, Einstein’s clocks: Einstein’s 1905 Clock Paradox, Paul Langevin and the Twin Paradox

Poincaré and EinsteinThe inertial mass-energy equivalence, Lorentz’s theory of the electron violated the principle of action and reaction, Henri Poincaré trying to mend this violation, in 1905 Einstein showed that a change in energy is associated with a change in inertial mass equal to the change in energy divided by c2. Einstein and Poincaré– Method of clocks and their synchronization, Sur la dynamique de l’electron, Dynamics of the Electron, Einstein’s 1905 letter to Conrad Habicht, Poincaré’s 1905 letters to Lorentz, Poincaré’s spacetime mathematical theory of groups, As opposed to Einstein, before 1905 Poincaré stressed the importance of the method of clocks and their synchronization by light signals. Poincaré’s Lorentz group, Poincaré’s La Science et l’hypothèse  – Science and Hypothesis 

Innovation never comes from the established institutions… – Eric Schmidt

מאמרי איינשטיין והיחסות שלי – גלי וינשטיין

דרכו של איינשטיין ליחסות הפרטית.

דרכו של איינשטיין ליחסות הכללית.

אני מתכננת לפרסם ספר ולכן המאמרים הם טיוטא ולא גרסא סופית.

“חידוש אף פעם לא מגיע ממוסדות מוכרים” – אריק שמידט.

Einstein Archives – Jerusalem and Einstein Papers Project – Caltech

ארכיון איינשטיין

פרויקט איינשטיין

התמונה מכאן