דקדוק כוכבים – הצעה חדשה לתקשורת עם חוצנים

 E.T Phone Home:

“שנה טובה”

הצעה חדשה של אסטרונומים לגרום על ידי קרן של נויטרינואים לכוכבים משתנים קפאידים לתפקד כמו מגדלורים סמי-מלאכותיים; ואז אולי ציביליזציה רחוקה תראה זאת ותגיב? אבל איך מיישמים זאת מבחינה הנדסית? לא ידוע. אולי איזו תרבות רחוקה כבר חשבה על הרעיון ויש לה הידע הטכנולוגי ליישמו ואז לפתע כך סתם נראה כוכב מנצנץ ונבין שמישהו אי שם במרחקים מאחל לנו שנה טובה?…

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are

When the blazing sun is gone,
When there’s nothing he shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, through the night.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are

In the dark blue sky so deep
Through my curtains often peep
For you never close your eyes
Til the morning sun does rise
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are

 

חיפוש אחר סיגנלים מחוצנים יכול להיות עניין מורכב.

האסטרונום ג’ון לרנד חושב שדגדוג כוכבים מסוימים בדיוק בדרך הנכונה יכולה להיות אסטרטגיה טובה עבור חוצנים להתקשר לכדור הארץ.

 E.T might phone home

כאן

הכוכבים אליהם מתכוון לרנד ידועים בשם משתנים קפאידים – הם כוכבי ענק בעלי בהירות המשתנה במחזור קבוע, בתדירות אופיינית המתבטאת בעקומת בהירות שונה לכל כוכב. הם קרויים על שם הכוכב דלתא קפאוס. ב-1908, לאחר בחינה של הכוכבים על לוחות פוטוגראפיים במצפה הקולג’ של הארברד, הנרייטה סטאן ליביט דווחה שהבהירות המקסימאלית של הקפאיד תלויה בתזמון של המחזור של הבהירות-עמעום. ככל שהמחזור ארוך יותר, כך הכוכב בהיר יותר. אסטרונומים אחרים מהר מאוד הבינו שהם יכלו להשתמש בקשר מחזוריות הבהירות-עמעום כדי למדוד את המרחק לגלקסיות רחוקות.

משתנים קפאידים

משתנה קפאיד (מוקף בעיגול) בגלקסיה M100 אות לחיים?

מאה שנים אחר כך, ג’ון לרנד והקולגות שלו מציעים שימוש חדש בקפאידים. במאמר שלאחרונה הועבר באינטרנט ,(arxiv.org/abs/0809.0339) החוקרים הציעו שחדירה אל הליבה של הקפאיד המשתנה בעזרת קרן של נויטרינואים יכולה להיות דרך אפקטיבית עבור תרבויות מתקדמות לתקשר. לרנד קורה לזה מודולציה או “דקדוק”, שישנו את הפאזה שבה הכוכב מתבהר ומעט יקצרו את הזמן שלוקח לכוכב לגדול ולהתחזק בבהירות ואז לקטון ולהיחלש בעוצמת ההארה, ביוצרו תבנית חדשה שצופים רחוקים עשויים לגלותה.

במילים אחרות, יוצרים כך מעין טלגרפיה כוכבית או שיטת מורס בין כוכבית חדשה. ומחיים כך את הטלגרפיה האלחוטית של המאה ה-19. הכוכבים המשתנים קפאידים יכולים להראות ממרחקים ולמרחקים, וכך ציביליזציה רחוקה יכולה לנטר את הסיגנלים בדיוק כפי שאנו יכולים לעשות זאת. בניגוד לסיגנלים של הרדיו, הקפאידים קורנים לכל הכיוונים, וכך יש יותר סיכוי שהקרינה תקלט על ידי כדור הארץ. ניתן בצורה זו לבנות מגדלור לכל הכיוונים. הנויטרינויאם נראים אידיאלים לעירור קפאידים כי חלקיקים תת-אטומים אלה נעים במהירות והם באינטראקציה עם החומר בצורה כה חלשה שהם יכולים לחדור היישר כל הדרך אל ליבת הכוכב. אם הם נמסרים בדיוק בזמן הנכון; דהיינו בזמן המחזור של הקפאיד, כאשר הוא בפאזה הקומפקטית המעומעמת שלו, הנויטרינואים האנרגטיים יכולים לשנות גם את קצב הפולסציה (יצירת הפולסים) וגם את שיא האמפליטודה של הכוכב, וכל זאת תוך מינימום של השקעת אנרגיה, אומר ג’ון לרנד.

משדר-מקלט טלגרפיה מהמאה ה-19. יעזור?

ואיך לבנות מכשיר מפענח של התבנית הזו של הסיגנל בצד השני? הציביליזציה אי שם תצטרך לבנות מעין מכשיר מפענח. אולם קודם כל נשאלת השאלה, איך “נדקדק” כוכב קפאיד מבחינה הנדסית”? גם זו בעיה רצינית מבחינה הנדסית. אבל הרעיון התיאורטי הועלה. ואולי אי שם יושב לו E.T או חוצנים אחרים שמנסים להרים את הטלפון של הנויטרינואים ו”לדקדק” קפאיד כדי להתקשר לכדור הארץ?…

חוצנים מהחלל החיצון?… 🙂

ואז נדע שאכן ישנה ציביליזציה חוצנית אי שם?… ואולי היא משתמשת בנויטרינואים כדי לתקשר איתנו בדרכים אחרות. קראו כאן על דרך נוספת:

 With a twinkle, pulsating stars could deliver signals from E.T.

שנה טובה מ-אי. טי שמתקשר לכדור הארץ בטלפון של נויטרינואים ומברך את כולם במעין קוד מורס לשנה החדשה!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s